Допълнително задължително пенсионно осигуряване

13.01.2015 Указания

Вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване е част от задължителните социални осигуровки. По закон, от заплатата на осигуряващите се в универсален пенсионен фонд лица се отделят средства за бъдещата им пенсия, които се превеждат в Националната агенция по приходите (НАП) и оттам по лична осигурителна партида в съответния фонд на избрано от тях пенсионнoосигурително дружество. [...]

Виж целия документ

Допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително осигуряване в НОИ, местене от частен фонд, УПФ,

Плащане на данъци и осигурителни вноски по интернет

12.01.2015 Указания

За да плащате данъци и осигурителни вноски по интернет трябва: Да регистрирате банкова си карта за разплащане в интернет. Това става в банката издател на вашата карта или от банкомат на същата банка. Да регистрирате банковата карта в системата за електронни плащания на ePay.bg Регистрация в сайта на НАП. Регистрацията се извършва, като попълните онлайн [...]

Виж целия документ

Плащане на данъци по интернет, Плащане на осигурителни вноски по интернет,

Данъчни облекчения 2015 година

09.01.2015 Указания

Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на [...]

Виж целия документ

Данъчни облекчения 2015 година, данъчни облекчения за дарения, данъчни облекчения инвалиди, данъчни облекчения семейства,

З А Я В Л Е Н И Е за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код

08.01.2015 Бланки

Вх. №…………../……….20….г.                                                 До ТД на НАП ……………………… З А Я В Л Е Н И Е за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код ¨     Първоначално заявление ¨     Промяна на персоналния идентификационен код ¨     Увеличаване на обхвата на заявените за ползване електронни услуги …………………………………………………………………………………………………………………… (име/наименование на задълженото лице) [...]

Виж целия документ

PIK, З А Я В Л Е Н И Е за персонален идентификационен код, заявление ПИК, плащане данъци с ПИК,

Минимална заплата, данъци и осигуровки 2015 година

04.01.2015 Указания

Минимална работна заплата от 01.01.2015 до 30.06.2015 – 360 лв., от 01.07.2015 – 380 лв. Максимален месечен размер на осигурителния доход – 2600 лв. Парично обезщетение за отглеждане на малко дете по чл.53 ал.1 и ал.2 от КСО – 340 лв. Минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 300 [...]

Виж целия документ

възстановяване здравни права 2015, данъци 2015, минимална работна заплата 2015, осигуровки 2015,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.