График на дейностите по приемане на ученици за учебната 2015/16 г.

10.09.2014 Без категория и заповеди

График на дейностите съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2015/2016 година Заповед № РД09-1363/29.08.2014 г.

Виж целия документ

График дейности прием ученици за 2015/16, дейности прием училища 2015-16, заповед за прием в гимназии,

УКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС

06.09.2014 Без категория и заповеди

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА МОДУЛНОТО ОБУЧЕНИЕ Всички модули се провеждат в извън седмичното разписание на часовете и в почивните и празнични дни. Модулите с продължителност 1-2 часа се провеждат един път седмично / ако е с продължителност 1 час – се провежда всяка седмица, ако е с продължителност 2 часа – през седмица за конкретния [...]

Виж целия документ

РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС, ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС, трети час физкултура, УКАЗАНИЯ ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС,

График на учебната 2014/2015 година

03.09.2014 Указания

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2014/2015година: 31.10.2014 г. – 02.11.2014 г. вкл. – есенна ваканция 24.12.2014 г. – 04.01.2015 г. вкл. – коледна ваканция 31.01.2015 г. – 03.02.2015 г. вкл. – зимна ваканция 02.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас 08.04.2015 г. – 13.04.2015 г. вкл. – [...]

Виж целия документ

График на 2014/2015 година, График на учебната година, дати ваканции, дати ДЗИ 2014/15, дати НВО 2014-2015,

Заявление за кандидатстване „Старт на кариерата“

03.09.2014 Бланки

ДО ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” ГР. ……………………….. Образец З А Я В Л Е Н И Е  № _ _ _ – _ _ _ от Име, презиме, фамилия ………………………………………………………………………………… Дата на раждане: ……………………………. рег.№ в Д “БТ”:…………………………………….. Адрес: ……………………………………………………………………………………………………… Телефон: ……………………………………………….e-mail: ………………………………………… Завършено висше образование: Специалност:……………………………………………………………………………………..Диплома/Уверение*/Академична справка №……………………………………………… издадена на: ………………………. от ……………………………………………………….. Специалност: [...]

Виж целия документ

заявление -бланка, заявление старт кариерата, кандидатстване старт кариерата бланка, Старт на кариерата,

ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата”

02.09.2014 Указания

Приложение № 3 към Заповед №РД01-631 от 29.08.2014г. на министъра на труда и социалната политика ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата” 1. В срок до 01.09.2014 г. включително дирекциите “Регионална служба по заетостта” осигуряват обявяването на стартирането на процедурата на информационните табла [...]

Виж целия документ

кандидатстване в администрации, ПРОГРАМА “СТАРТ НА КАРИЕРАТА”, ПРОЦЕДУРА за кандидатстване старт кариерата,

« Предишни документи Следващи документи »

Powered by WordPress. Designed by elogi.