Skip to contentТестове и отговори ДЗИ 2018/19 година

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2019 г.

Физика и астрономия, 28 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 28 май 2019 г.

Цикъл „Философия“, 28 май 2019 г.

Математика, 31 май 2019 г.

История и цивилизация, 31 май 2019 г.

География и икономика, 30 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 30 май 2019 г.

Английски език, 29 май 2019 г.

Немски език, 29 май 2019 г.

Френски език, 29 май 2019 г.

Испански език, 29 май 2019 г.

Руски език, 29 май 2019 г.

Италиански език, 29 май 2019 г

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2019 г.

Държавен зрелостен изпит по български език и литература, 21 май 2019 г.

Втори задължителен зрелостен изпит по избор: 23 май 2019 год.:

Математика, 23 май 2019 г.

Химия, 23 май 2019 г.

Английски език, 23 май 2019 г.

Физика, 23 май 2019 г.

Немски, 23 май 2019 г.

Френски, 23 май 2019 г.

Руски език, 23 май 2019 г.

Испански, 23 май 2019 г.

Италиански, 23 май 2019 г.

Биология, 23 май 2019 г.

География, 23 май 2019 г.

История и цивилизация, 23 май 2019 г.

Философия, 23 май 2019 г.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .


Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

Решения на висшите училища относно приемането на държавните зрелостни изпити

В таблицата е отразена информация за признаване на резултатите от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в кандидат-студентската кампания 2019 в акредитираните висши училища в Република България.

За начина на балообразуване зрелостникът следва да потърси информация от съответното висше училище.

Аграрен университет – Пловдив

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив

Академия на МВР – София

Американски университет в България – Благоевград

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна

Висше строително училище „Любен Каравелов” – София

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Висше училище по застраховане и финанси – София

Висше училище по мениджмънт – Варна

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Военна академия Георги С. Раковски”– София

Европейско висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив

Европейски политехнически университет – Перник

Икономически университет – Варна

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София

Колеж по туризъм – Благоевград

Лесотехнически университет – София

Медицински университет – Плевен

Медицински университет – Пловдив

Медицински университет – София

Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

Международно висше бизнес училище – Ботевград

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София

Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София

Национална музикална академия „Проф. Панчо Ввладигеров” – София

Национална спортна академия „Васил Левски” – София

Национална художествена академия – София

Нов български университет – София

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Стопанска академия „Димитър Ценов” – Свищов

Театрален колеж „Любен Гройс” – София

Технически университет – Варна

Технически университет – Габрово

Технически университет – София

Тракийски университет – Стара Загора

Университет „Проф. д-р Асен  Златаров” – Бургас

Университет за национално и световно стопанство – София

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Химикотехнологичен и металургичен университет – Ссофия

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград

Вижте още:

План-прием във висшите училища през учебната 2019-2020 година

Рейтингова система на висшите училища в Република България

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

Алгоритъм цели да се подобри междуинституционалното сътрудничество и координацията между Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в лицето на Агенцията за социално подпомагане, към която функционират дирекциите „Социално подпомагане“ и отделите „Закрила на детето“, да се внесе повече яснота по отношение на задълженията на отделните специалисти, работещи в практиката – педагогически специалисти и социални работници, както и да се подобри качеството и да се оптимизира времето за предприемане на действия и мерки по отношение на децата в риск, които са обект и на двете системи.

Алгоритъмът е публикуван и на сайта на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“ за ползване при работата в случаи на деца и ученици в риск, деца и ученици със специални образователни потребности и др.

Свали документът

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети .


Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване IV клас 2018/2019 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2018/2019 година

Човекът и природата, 16 май 2019 г.

Човекът и обществото, 14 май 2019 г.

Български език и литература, 09 май 2019 г.

Математика, 10 май 2019 г

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Калкулатор за изчисляване на прогнозна пенсия

От 4 май влизат в сила промените в Кодекса за социално осигуряване, които дават право на хората да избират по коя методика да се пенсионират – по старата или по новата. Целта на калкулатора „прогнозен размер на пенсията“ е да ориентира потребителите коя методика за изчисляване на индивидуалния коефициент – старата или новата – е по-благоприятна за всеки от тях. Бъдещите пенсионери ще могат да подават заявления по новия ред от 7 май 2019 година.

Изчисляване на прогнозна пенсия

Вижте още:

ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.

Промени в обезщетенията, пенсиониране и осигуряване за 2018 година

ПЕНСИОНИРАНЕ ПЪРВА и ВТОРА КАТЕГОРИЯ 2019 година

Пенсиониране при Първа и Втора Категория Труд

Пенсиониране на Учителите през 2019 година

Преизчисляване на пенсия

Пенсиониране на учителите

Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране

Закупуване на осигурителен стаж

Изчисляване на трудовия стаж

Осигурителен стаж

Публикувано в Закони и правилници, Молби и заявления.

Етикети , , .