Skip to contentДопълнение на Наредба №5 за предучилищното образование

Наредба за допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Минимална заплата във ВУЗ

Постановление № 371 от 17 декември 2020 г. за определяне на минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища
(обн. ДВ. бр.108 от 22 декември 2020 г.) (публ. 04.01.2021 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , .


Примерна декларация за детска градина

При възобновяване от 4 януари 2021 година  на посещенията на децата в детска  градина родителите трябва да представят подписана от тях декларация, относно здравословното състояние на детето и обкръжаващата го контактна среда през последните дни. Декларацията е със свободен текст. Дадената по-долу декларация е за улеснение на родителите и е примерна:

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТ РОДИТЕЛ ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ДЕТЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

от.04.01.2021 година

Долуподписаният/ ата………………………………………………………………………………….

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на……………………………………………………………от………група

(посочват се трите имена на детето)

Декларирам, че:

  1. Детето ми няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.
  2. Не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни през последните 14 дни.
  3. Не ми е известно член на моето семейство/домакинство да е заразен с през последните 14 дни.
  4. При промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора  и ще преустановя посещението на детето в детската градина.

Дата:

Родител:………….

/фамилия,подпис/

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , .


Информация за РНК ваксина срещу COVID-19

Продуктова информация за Comirnaty концентрат за инжекционна дисперсия иРНК ваксина срещу (нуклеозидно модифицирана)

С кратката характеристика и листовката на продукта Comirnaty може да се запознаете в прикачените файлове.

Листовка Comirnaty
PDF файл, 325,3 KB, качен на 23.12.2020

Кратка характеристика на ЛП Comirnaty
PDF файл, 894,3 KB, качен на 23.12.2020

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , .


УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В V, VIII и XI КЛАС ЗА 2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА

УКАЗАНИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ В V,  VIII и XI КЛАС  ЗА  2020/21 УЧЕБНА ГОДИНА

указания на заместник-министъра на образованието и науката, № 9105-431/18.12.2020 г., за дейностите за планиране на държавен план-прием в VIII клас в профилираните гимназии и в професионални гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии, в V клас – в профилираните гимназии с профил „математически“ или „природни науки“ и на допълнителния държавен план-прием в XI клас.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .