Skip to contentДокументи: декларация

 1. Декларации по закона за противодействие на корупцията април 24, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 2. Декларация по чл.40а от Закона за народната просвета декември 4, 2011

  Публикувано в Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Декларация за тайната на осиновяване ноември 30, 2011

  Публикувано в Декларации.

 4. Декларация за всички публични и частни вземания ноември 24, 2011

  Публикувано в Декларации.

 5. Декларация за предоставяне на данни ноември 24, 2011

  Публикувано в Декларации.

 6. Декларация за участие в конкурс ноември 16, 2011

  Публикувано в Декларации.

 7. Декларация по чл.117,т.3 и т.4 отКМЧП ноември 15, 2011

  Публикувано в Декларации.

 8. Декларация за имотно състояние на държавен служител ноември 14, 2011

  Публикувано в Декларации.

 9. Декларация при придобиване или промяна на гражданство ноември 14, 2011

  Публикувано в Декларации.

 10. Молба-декларация за получаване на месечна добавка по чл.8д от Закона за семейни помощи за деца ноември 7, 2011

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 11. Молба-декларация за отпускане на гарантирано вземане при несъстоятелност на работодателя ноември 7, 2011

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.