Skip to contentДокументи: длъжностни характеристики в образованието

 1. ТИПОВА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТ ВЪЗПИТАТЕЛ март 24, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Длъжностна характеристика на учител общообразователна подготовка февруари 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Длъжност ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК януари 26, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ януари 26, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ В ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧИЛИЩЕ януари 26, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Длъжностна характеристика на завеждащ административно-техническа служба в училище декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.