Skip to contentДокументи: длъжностни характеристики в строителството

 1. Длъжностна характеристика на МОНТАЖНИК ПО ОТОПЛЕНИЕ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Длъжностна характеристика на МОНТАЖНИК НА ОКАЧЕНИ ТАВАНИ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. Длъжностна характеристика на ГАЗОЗАВАРЧИК юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Длъжностна характеристика на ГИПСАДЖИЯ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Длъжностна характеристика на СТРОИТЕЛЕН ТЕНЕКЕДЖИЯ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Длъжностна характеристика на ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Длъжностна характеристика на КАНАЛДЖИЯ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Длъжностна характеристика на ВОДОПРОВОДЧИК МАГИСТРАЛНИ ВОДОПРОВОДИ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Длъжностна характеристика на ВОДОПРОВОДЧИК ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД И КАНАЛДЖИЯ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Длъжностна характеристика на ХИДРОИЗОЛАТОРЧИК юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Длъжностна характеристика на ИЗОЛАТОРЧИК юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Длъжностна характеристика на ПАРКЕТЧИЯ юни 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. Длъжностна характеристика РАБОТНИК ПОДОВИ НАСТИЛКИ юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Длъжностна характеристика на ОБЛИЦОВЧИК юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Длъжностна характеристика на ФАЯНСАДЖИЯ юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 16. Длъжностна характеристика на МОЗАЙКАДЖИЯ юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. Длъжностна характеристика на МОНТАЖНИК НА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Длъжностна характеристика на зидаромазач декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Длъжностна характеристика на бетонджия декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 20. Длъжностна характеристика на строител-сгради декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Длъжностна характеристика на строителен бояджия декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.