Skip to contentДокументи: длъжностни характеристики на инженерно-технически специалисти

 1. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГ юни 9, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЧАЛНИК СМЯНА В ЦЕХ „МЕХАНИЧЕН“ февруари 1, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНСПЕКТОР по БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРОЦЕСИ януари 31, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНЖЕНЕР- ХИМИК януари 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНЖЕНЕР -МЕХАНИК януари 27, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ януари 27, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЛАВЕН ЕНЕРГЕТИК януари 27, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА на АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.