Skip to contentИзменение и допълнение на Наредба №10, №4, Наредба №5 и наредба №7

Наредби 2022 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование,  публикувана в Държавен вестник (ДВ) брой: 12, от дата 11.2.2022 г.

Наредби 2021

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) (публ. 10.09.2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 от 2016 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
В сила от 10.09.2021 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.)
В сила от учебната 2021 – 2022 година

Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда (ДВ, бр. 34 от 2017 г.)
(обн. ДВ. бр.12 от 12 февруари 2021 г.)

Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(обн. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Наредба за допълнение на
Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование
(обн. ДВ. бр.95 от 6 ноември 2020 г.) (публ.05.01.2021 г.)

Наредби 2020

Наредба за изменение и допълнение
Наредба № 7 от 2016 г. за профилираната подготовка (ДВ, БР. 67 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.80 от 11 септември 2020 г.) (публ. 24.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.)
(обн. ДВ. бр.78 от 4.09.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план (ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.76 от 28.08.2020 г.) (публ. 10.09.2020 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.)
(обн. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 г.) (публ. 15.09.2020 г.)

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , .