Skip to contentМеханизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти

Предоставения  от Държавната агенция за закрила на детето Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти е съгласуван от всички отговорни институции. Механизмът ще подкрепи работата на професионалистите, работещи с деца, ще им даде ценни насоки за работа с децата и техните семейства, ще подобри взаимодействието и координираните действия между различните сектори. Заложеният в Механизма мониторинг дава възможност своевременно да се идентифицират трудностите в практиката, предизвикателствата, неработещите модели, както и добрите и успешни практики.

Приложение:

  1. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаите на деца, въвлечени в родителски конфликти

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .