Skip to contentНаредба за изменение и допълнение на наредба №4 за нормиране и заплащане на труда

(Обн. – ДВ, бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.)

В наредбата са указани:

1. Годишният норматив на учителите в центровете за личностно развитие и подкрепа-700 часа вкл.72 часа за индивидуална работа.

2. Таблица с новите минимални основни месечни заплати на директорите, помощник директорите и учителите.

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .