Skip to contentНационално външно оценяване в IV клас за 2020-2021 година

Четвъртокласниците вече могат да проверят своите резултати от националните външни оценявания на https://zamaturite.bg/ . Достъпът се осъществява с входящ номер и код за достъп от служебната бележка, издадена от училището, в което се обучават.

  • Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика.
  • Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система.
  • Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Отговори от  Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година:

Български език и литература, 27 май 2021 г.

Математика, 28 май 2021 г.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , , , .