Skip to contentПостановление №266 на МС от 22.10.2019 г. за допълнителни средства за физическо възпитание

Постановление №266 на Министерския съвет от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Свали документ

Правила за организиране и провеждане на Ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2019/2020 година, утвърдени със Заповед № РД09-748/31.12.2019 на министъра на младежта и спорта (публ. 08.01.2020 г.)

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците, утвърден със Заповед № РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2019/2020 година (публ. 23.10.2019 г.)

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.09.2019 г.)

Подобни документи

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , , , .