Skip to contentСписък на защитени направления и специалности

Списък на защитени направления и специалности:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 от 17 август 2022 г. за допълнение на Постановление № 283 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование (ДВ, бр. 70 от 2021 г.) (публ. 09.09.2022 г.)

Постановление № 283 от 19 август 2021 г. за приемане на Списък на професионални направления и защитени специалности
по чл. 95, ал. 7, т. 8 от Закона за висшето образование
В сила от учебната 2021/2022 година (публ. 07.09.2021 г.)

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .