Skip to contentКатегория: Договори

 1. По-високи учителски заплати от 1 април 2022 година април 4, 2022

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (11.06.2018) юни 11, 2018

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 3. ДОГОВОР за организиране на детски и ученически пътувания с обща цена февруари 7, 2017

  Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

 4. Анекс към КТД в Системата на Образованието декември 21, 2016

  Публикувано в Договори, Нормативни документи в образованието.

 5. Нов Колективен Трудов Договор в Здравеопазването октомври 11, 2016

  Публикувано в Договори.

 6. На Какви Зъболекарски Услуги Имат Право Здравно Осигурените Лица май 17, 2016

  Публикувано в Без категория и заповеди, Договори.

 7. Наредба за еднодневните договори юли 25, 2015

  Публикувано в Договори, Наредби, Наредби и постановления.

 8. Допълнително споразумение към трудов договор декември 14, 2014

  Публикувано в Бланки, Договори.

 9. ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА октомври 5, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 10. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ октомври 4, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 11. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР октомври 3, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 12. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР септември 29, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 13. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ септември 28, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 14. Договор за заместване на учител декември 10, 2013

  Публикувано в Договори, Други.

 15. ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ юни 17, 2013

  Публикувано в Договори.

 16. ТРУДОВ ДОГОВОР бланка юни 15, 2013

  Публикувано в Договори.

 17. СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместното осигуряване на ЗБУТ при едновременна работа на строежа май 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 18. Д О Г О В О Р ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ март 23, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 19. Споразумение за прекратяване договор за аренда март 21, 2013

  Публикувано в Бланки, Договори.

 20. Допълнителен платен годишен отпуск медицински персонал февруари 27, 2013

  Публикувано в Договори, Указания.

 21. Граждански договор септември 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 22. Допълнително споразумение към трудов договор септември 22, 2012

  Публикувано в Бланки, Длъжностни характеристики, Договори.

 23. КОН­СУЛ­ТАН­Т­С­КИ ДО­ГО­ВОР септември 10, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 24. ДОГОВОР ЗА НАЕМ септември 10, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.

 25. ДО­ГО­ВОР ЗА ДА­РЕ­НИЕ септември 10, 2012

  Публикувано в Бланки, Договори.