Skip to contentКатегория: Закони и правилници

 1. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда август 24, 2022

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 2. Данъчно облекчение за ремонт на недвижим жилищен имот януари 7, 2022

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници.

 3. Дистанционно обучение на ученици по желание ноември 16, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Закони, Мерки против covid-19, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. Изменение и допълнение на Закон за предучилищното и училищно образование септември 21, 2020

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 5. ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение април 12, 2020

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 6. Изплащане на компенсации за запазване на заетостта март 31, 2020

  Публикувано в Бланки, Закони, Закони и правилници, Молби и заявления, Постановления.

 7. ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение март 25, 2020

  Публикувано в Закони.

 8. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.

 9. Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране юли 25, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби, Наредби и постановления, Постановления, Правилници.

 10. Калкулатор за изчисляване на прогнозна пенсия май 7, 2019

  Публикувано в Закони и правилници, Молби и заявления.

 11. ПЛАН И ГРАФИК за мерките срещу изпирането на пари февруари 19, 2019

  Публикувано в Други, Закони, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. Промени в осигурителните вноски януари 7, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 13. Какви Парични Обезщетения се Изплащат на осигурените лица? януари 5, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 14. Закон за Предучилищното и Училищно Образование януари 16, 2016

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 15. ПЕНСИОНИРАНЕ ПЪРВА и ВТОРА КАТЕГОРИЯ 2019 година януари 13, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 16. Пенсиониране при Първа и Втора Категория Труд януари 11, 2016

  Публикувано в Закони и правилници.

 17. Пенсиониране на Учителите през 2022 година януари 8, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Указания.

 18. Бланки на Справки от Детската Градина за Детски Надбавки януари 6, 2016

  Публикувано в Бланки, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 19. Ново за Детските Надбавки за 2016 година януари 3, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 20. РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ декември 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Правилници.

 21. ОБЖАЛВАНЕ НА ПЕНСИЯ ноември 26, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 22. Данъчни Облекчения за Родители с Непълнолетни Деца за 2018 година ноември 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 23. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 24. Промени в Кодекса на труда в сила от 17 Юли 2015 г. юли 24, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 25. Ред за представяне на документи и изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице февруари 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.