Skip to contentКатегория: Закони

Действащи закони в социално-икономическия живот в България

 1. Закон за професионалното образование и обучение февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 2. Изменение и допълнение на Закон за предучилищното и училищното образование февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 3. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда август 24, 2022

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 4. Дистанционно обучение на ученици по желание ноември 16, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Закони, Мерки против covid-19, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. Изменение и допълнение на Закон за предучилищното и училищно образование септември 21, 2020

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 6. ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение април 12, 2020

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 7. Изплащане на компенсации за запазване на заетостта март 31, 2020

  Публикувано в Бланки, Закони, Закони и правилници, Молби и заявления, Постановления.

 8. ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение март 25, 2020

  Публикувано в Закони.

 9. ПЛАН И ГРАФИК за мерките срещу изпирането на пари февруари 19, 2019

  Публикувано в Други, Закони, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. Закон за Предучилищното и Училищно Образование януари 16, 2016

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 11. ЗАКОН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ноември 16, 2015

  Публикувано в Бланки, Декларации, Закони, Закони и правилници.

 12. Промени в Кодекса на труда в сила от 17 Юли 2015 г. юли 24, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 13. Прекратяване на платен годишен отпуск поради болнични януари 19, 2015

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Указания.

 14. ЗАКОН за семейни помощи за деца ноември 17, 2014

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 15. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ февруари 9, 2012

  Публикувано в Закони, Наредби и постановления, Правилници, Указания.