Skip to contentКатегория: Правилници

Устройствени и приложни правилници в различни сфери на социално-икономическия и обществен живот в България

 1. Процедура по законосъобразно налагане на санкции на ученици януари 9, 2023

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, Правилници, Указания.

 2. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.

 3. Определяне на индивидуалния коефициент при пенсиониране юли 25, 2019

  Публикувано в Без категория и заповеди, Наредби, Наредби и постановления, Постановления, Правилници.

 4. РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ на ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ декември 17, 2015

  Публикувано в Закони и правилници, Правилници.

 5. ПРОМЕНИ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ февруари 9, 2012

  Публикувано в Закони, Наредби и постановления, Правилници, Указания.