Skip to contentКатегория: Молби и заявления

Заявления и заявления-молби към различни общински и държавни институции

 1. Регистриране на кладенец за собствени нужди октомври 26, 2022

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.

 2. Компенсиране разходите за частна детска градина март 18, 2021

  Публикувано в Декларации, Заповеди, Молби и заявления, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 3. Дистанционно обучение на ученици по желание ноември 16, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Закони, Мерки против covid-19, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. ДТВ на директор за провеждане НВО, ДЗИ и ДИППК юни 20, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 5. Как се кандидатства за безлихвен кредит април 15, 2020

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления, Указания.

 6. Изплащане на компенсации за запазване на заетостта март 31, 2020

  Публикувано в Бланки, Закони, Закони и правилници, Молби и заявления, Постановления.

 7. Целевата помощ за отопление юли 1, 2019

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления.

 8. Калкулатор за изчисляване на прогнозна пенсия май 7, 2019

  Публикувано в Закони и правилници, Молби и заявления.

 9. Заявление за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас юни 11, 2018

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 10. Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите май 15, 2018

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 11. Искане за отлагане на платен отпуск – бланка декември 14, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 12. МОТИВИРАНО ИСКАНЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за ДТВ юли 12, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 13. Подаване на заявление за кандидатстване в VIII клас юни 16, 2017

  Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 14. Заявления за кандидатстване в гимназия юни 9, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 15. ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпити за проверка на способностите след завършен VII клас март 29, 2017

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 16. Кандидатстване за Европейски студентски стипендии ноември 29, 2016

  Публикувано в Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. Заявление и декларация за информирано съгласие -отчет – проект „Твоят час“ октомври 19, 2016

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 18. Заявление за Освобождаване от Здравни Вноски януари 22, 2016

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 19. Жалба за нарушени права на пациент април 22, 2015

  Публикувано в Молби и заявления.

 20. З А Я В Л Е Н И Е за ползване на електронни услуги, предоставяни от Националната агенция за приходите, чрез персонален идентификационен код януари 8, 2015

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 21. Нови образци на документи за изплащане на болнични и майчинство декември 18, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации, Молби и заявления, Указания.

 22. Молба за настаняване в дом октомври 25, 2014

  Публикувано в Молби и заявления.

 23. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ септември 18, 2014

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Молби и заявления, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 24. Заявление-декларация за ученическа стипендия септември 16, 2014

  Публикувано в Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 25. Заявление за кандидатстване „Старт на кариерата“ септември 3, 2014

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.