Skip to contentКатегория: Други

други нормативни документи в образованието

 1. Механизъм за работа и сътрудничество между институциите по случаи на деца, въвлечени в родителски конфликти февруари 15, 2023

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Закон за професионалното образование и обучение февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 3. Изменение и допълнение на Закон за предучилищното и училищното образование февруари 14, 2023

  Публикувано в Други, Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 4. Национална програма „Иновации в действие“ ноември 21, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 5. Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия ноември 5, 2022

  Публикувано в Други.

 6. Възстановяване на разходи за транспорт или наем на учители септември 30, 2022

  Публикувано в Други.

 7. Възстановяване средства за допълнително обучение по български език като чужд август 2, 2022

  Публикувано в Други, Указания.

 8. Модернизация на образователна среда юли 22, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. НП „Хубаво е в детската градина“ май 23, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2022/23 година май 16, 2022

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 11. Образование за утрешния ден май 10, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 12. По-високи учителски заплати от 1 април 2022 година април 4, 2022

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА МОГАТ ОТНОВО ДА КАНДИДАТСТВАТ В ИНИЦИАТИВАТА „ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“ декември 15, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Как ще се образува бала за прием във ВУЗ за 2022/2023 година декември 10, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 15. БЕЗ ТЕСТОВЕ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧАСОВЕ И ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕ декември 1, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 16. Проект „Ученически практики — 2” ноември 23, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. Анекс към колективен договор в образованието ноември 11, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 18. Проект за късометражен студентски филм октомври 21, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други.

 19. Годишна програма за спортни съоръжения в държавните и общинските училища октомври 19, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Кандидатстване за физкултурни салони и спортни площадки октомври 14, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 21. Насоки за училища, детски градини и ЦПЛР септември 28, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 22. Аргументирано предложение за преминаване към обучение от разстояние септември 27, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 23. Списък на защитени направления и специалности септември 8, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Насоки за обучение в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини август 31, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 25. Как да кандидатствате в VIII клас – стъпки юли 1, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.