Skip to content 1. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА на АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОБЩ РАБОТНИК декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на БРОКЕР-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Длъжностна характеристика на ФРИЗЬОР декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ЧИСТАЧ НА ПОМЕЩЕНИЯ декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на СЧЕТОВОДИТЕЛ декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността РЪКОВОДИТЕЛ на ОТДЕЛ КОМПЮТЪРНО ОБСЛУЖВАНЕ декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на УПРАВИТЕЛ на МАГАЗИН декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 13. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на МЕХАНИК декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на МИЯЧ на ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на МОТОКАРИСТ декември 21, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 16. Длъжностна характеристика багерист декември 20, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФРЕЗИСТ декември 20, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Длъжностна характеристика на огняр декември 20, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Заповед за прекратяване на трудово правоотношение декември 20, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 20. Заявлени за участие в конкурс – държавен служител декември 16, 2011

  Публикувано в Молби и заявления.

 21. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЗАВЕЖДАЩ СКЛАД декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Длъжностна характеристика на управител на зала с игрални автомати декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 23. Длъжностна характеристика на администратор в хотел декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 24. Длъжностна характеристика на завеждащ административно-техническа служба в училище декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 25. Длъжностна характеристика на зидаромазач декември 16, 2011

  Публикувано в Длъжностни характеристики.