Skip to content 1. Българската агенция по безопасност на храните февруари 29, 2012

  Публикувано в Указания.

 2. Болничен лист при карантина февруари 28, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 3. Издаване на болничен лист за балнеолечение февруари 28, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 4. Ранно пенсиониране на учителите февруари 26, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 5. ПЕНСИОНИРАНЕ I и II категория труд февруари 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 6. Разрешения за търговия с тютюневи изделия февруари 22, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 7. Лица с 71% или над 71% до 90% трайно намалена работоспособност февруари 20, 2012

  Публикувано в Указания.

 8. Помощи за лица с над 90% трайно намалена работоспособност без чужда помощ февруари 20, 2012

  Публикувано в Указания.

 9. Помощи за Лица с над 90% намалена работоспособност с чужда помощ февруари 20, 2012

  Публикувано в Указания.

 10. Поставяне под запрещение февруари 19, 2012

  Публикувано в Указания.

 11. Служба по трудова медицина февруари 16, 2012

  Публикувано в Указания.

 12. Анализ за здравното състояние на работещите февруари 16, 2012

  Публикувано в Бланки.

 13. Здравно досие февруари 16, 2012

  Публикувано в Бланки.

 14. Удължаване на работното време февруари 16, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 15. Закрила при уволнение февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 16. Изчисляване на трудовия стаж февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 17. Прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 18. Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 19. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 20. Прекратяване на трудовия договор от работника без предизвестие февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 21. Прекратяване на трудовия договор от работника с предизвестие февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 22. Прекратяване на трудовия договор февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 23. Видове обезщетения на работника февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 24. Дисциплинарни наказания февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 25. Нарушение на трудовата дисциплина февруари 15, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.