Skip to content 1. Такси за новите български лични документи съгласно Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по закона за държавните такси юни 30, 2012

  Публикувано в Указания.

 2. НАРЕДБА № Із-9 ОТ 9 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ юни 30, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 3. КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ юни 30, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Формуляр за заявление по преписки за допълнителна проверка юни 30, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Декларации, Молби и заявления.

 5. З А Я В Л Е Н И Е-дубликат на удостоверение за български произход юни 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 6. ДЕКЛАРАЦИЯ за българско национално съзнание юни 30, 2012

  Публикувано в Декларации.

 7. ЗАЯВЛЕНИЕ – ФОРМУЛЯР за издаване на удостоверение за български произход юни 30, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 8. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА За длъжността “Финансов контрольор” юни 30, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Длъжностна характеристика на АЛПИНИСТ ПО РЕМОНТ И ПОДЪРЖАНЕ НА СГРАДИ юни 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Заявление за извиняване на отсъствие на дете от детската градина юни 29, 2012

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 11. НАРЕДБА № 81213-647 ОТ 1 октомври 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ юни 27, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 12. Длъжностна характеристика на Логопед в ЦСРИ юни 26, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Длъжностна характеристика на Социален работник в ЦСРИ юни 26, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Длъжностна характеристика кинезитерапевт в център за социална рехабилитация и интеграция юни 26, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. РЕГЛАМЕНТ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПОВИ ПЪТУВАНИЯ НА ДЕЦА, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ юни 26, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 16. ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА юни 26, 2012

  Публикувано в Бланки, Длъжностни характеристики, Указания.

 17. Длъжностна характеристика на ШЛОСЕР-МОНТЬОР ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ юни 25, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Длъжностна характеристика на МОНТАЖНИК НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ юни 25, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Длъжностна характеристика на МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧНИ СЪОРЪЖЕНИЯ юни 25, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 20. Длъжностна характеристика на МОНТАЖНИК НА КУЛОКРАНОВЕ И ДР. ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ юни 25, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Длъжностна характеристика на ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИК В СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ юни 25, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. НЕОБХОДИМИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИНТЕРЕС И ПОДКРЕПА и ФИНАНСОВА ПОМОЩ юни 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 23. ОСНОВНИ МОМЕНТИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОЦЕСА ПО ОБНОВЯВАНЕ юни 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 24. Проект „Енергийно обновяване на българските домове“-ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ юни 25, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Указания.

 25. Проект „ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОМОВЕ“ юни 25, 2012

  Публикувано в Указания.