Skip to content 1. НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ДЕЖУРСТВО ИЛИ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ октомври 31, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 2. УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА октомври 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. ВОДЕНЕ НА КНИГАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ЗАПОВЕДИТЕ НА ДИРЕКТОРА октомври 29, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 4. Обслужващ персонал на хранителни щандове октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Продавачи в контактни центрове октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Продавачи „от врата до врата“ октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Касиери и продавачи на билети октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. Супервайзъри, магазини октомври 29, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 9. Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци задължения октомври 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори задължения октомври 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 11. Обслужващ персонал в транспорта задължения октомври 28, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. Изплащане на пенсия на упълномощено лице октомври 27, 2012

  Публикувано в Бланки, Указания.

 13. Осигурителен стаж октомври 26, 2012

  Публикувано в Указания.

 14. Осигурителен доход октомври 26, 2012

  Публикувано в Указания.

 15. Молба за издаване на удостоверение за владеене на български език октомври 26, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 16. НАРЕДБА № 1 ОТ 9 АПРИЛ 2012 Г. ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОТО ОБЛЕКЛО НА ЛИЦАТА ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА октомври 24, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 17. Държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка октомври 23, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 18. НАРЕДБА № 37 ОТ 21 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ октомври 17, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления.

 19. “Аз мога повече ” декларация октомври 17, 2012

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 20. СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ кодове октомври 17, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. ЗАЯВЛЕНИЕ за обучение по „Аз мога повече“ октомври 17, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 22. НАРЕДБА ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ РАЗПИСАНИЯ октомври 15, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 23. Издаване на удостоверение за търпимост октомври 13, 2012

  Публикувано в Указания.

 24. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ октомври 12, 2012

  Публикувано в Указания.

 25. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 НА МС 26.10.2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ октомври 11, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.