Skip to content 1. Възраст и стаж за пенсиониране след 2011 ноември 29, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 2. Молба за прекъсване на платен годишен отпуск ноември 28, 2012

  Публикувано в Бланки.

 3. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА-определяне и ползване ноември 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 4. Искане за отпускане на материални ценности ноември 20, 2012

  Публикувано в Бланки.

 5. Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки ноември 17, 2012

  Публикувано в Указания.

 6. Дневник за пропускателен режим бланка ноември 16, 2012

  Публикувано в Бланки.

 7. План за нормален учебен процес през зимата ноември 13, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. План на комисията по БАКП ноември 12, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи ноември 10, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 10. Данък върху недвижимите имоти ноември 9, 2012

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 11. Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството ноември 8, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 12. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ноември 7, 2012

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 13. Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори ноември 6, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 14. Специалисти по бази данни и мрежи ноември 5, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 15. Длъжности творци и изпълнители ноември 3, 2012

  Публикувано в Без категория и заповеди, Длъжностни характеристики.

 16. Спортисти и работещи в областта на спорта ноември 2, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 17. Финансови анализатори ноември 2, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. НАРЕДБА № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост ноември 1, 2012

  Публикувано в Молби и заявления, Наредби и постановления.