Skip to content 1. Протокол за диагностика в подготвителна група декември 28, 2012

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ-ПРЕДАВАНЕ декември 27, 2012

  Публикувано в Бланки.

 3. Работа през официални празници и заплащане декември 25, 2012

  Публикувано в Указания.

 4. Служебна бележка бланка декември 22, 2012

  Публикувано в Бланки.

 5. Жалба до омбудсман декември 20, 2012

  Публикувано в Указания.

 6. Ревизионна книга и заверяване декември 19, 2012

  Публикувано в Бланки, Указания.

 7. Промяна на длъжностната характеристика декември 16, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 8. Специфични компетенции за професията „Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт“ декември 15, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Указания.

 9. Схема “На път” декември 12, 2012

  Публикувано в Указания.

 10. Схема “Ново работно място” декември 11, 2012

  Публикувано в Указания.

 11. Д Е К Л А Р А Ц И Я по § 19п на Закона за здравното осигуряване декември 10, 2012

  Публикувано в Декларации.

 12. З А Я В Л Е Н И Е По 40а, ал.1 от Закона за здравното осигуряване декември 10, 2012

  Публикувано в Молби и заявления.

 13. Опрощаване на кредит и облекчения декември 9, 2012

  Публикувано в Указания.

 14. Принудително събиране на публични задължения декември 7, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 15. Молба към РПУ за мерки срещу домашно насилие декември 6, 2012

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 16. Вдовишка добавка към пенсията декември 4, 2012

  Публикувано в Указания.

 17. График за отпуските през 20.. година декември 3, 2012

  Публикувано в Бланки.

 18. Ред и начин на ползване на годишен отпуск декември 2, 2012

  Публикувано в Бланки, Указания.

 19. Удостоверение за закупен стаж декември 1, 2012

  Публикувано в Бланки.