Skip to content 1. Примерен протокол от общо събрание април 30, 2013

  Публикувано в Бланки.

 2. ЗАПОВЕД ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕКТИВА април 30, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 3. План за работа на комитет по условия на труд април 29, 2013

  Публикувано в Бланки.

 4. Примерен протокол от заседание на КУТ април 28, 2013

  Публикувано в Бланки.

 5. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА КОМИТЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД април 27, 2013

  Публикувано в Указания.

 6. Учредителен протокол за изграждане на Комитет по условия на труд април 26, 2013

  Публикувано в Бланки.

 7. ЗАПОВЕД за определяне на представителите на работодателя в КУТ април 25, 2013

  Публикувано в Бланки.

 8. Училищен учебен план професионално образование април 24, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Разпределение на часовете по ЗИП и СИП април 23, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. Училищен учебен план бланка април 22, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 11. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ“ II модул април 21, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ“ април 20, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Заявление до ТП на НОИ за издаване удостоверение за стаж април 19, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 14. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ април 18, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 15. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ април 17, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 16. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СОЦИАЛЕН СВЯТ“ в подготвителна група април 16, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 17. КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ТРУД април 14, 2013

  Публикувано в Бланки.

 18. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „ХУДОЖЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА“ април 13, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 19. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДТВ на директори на училища април 12, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 20. Програми по Природен свят в подготвителна група април 11, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Инструкция за създаване вътрешни правила за административни дейности април 10, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 22. Изисквания за провеждане на НВО в IV и VII клас 2013 г. април 9, 2013

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 23. Математическата подготовка в подготвителна група април 8, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 24. Декларация за съгласие за разкриване на служебна тайна април 7, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 25. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЕЗИК“ подготвителна група април 6, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.