Skip to content 1. Монтажници основни задачи юни 29, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Заповед преназначаване на трудоустроен юни 26, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 3. Освобождаване на колет от чужбина юни 24, 2013

  Публикувано в Указания.

 4. Книга за решенията на педагогическия съвет юни 23, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. Заявление за участие в конкурс бланка юни 22, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 6. Проверка на инспекция по труда в селското стопанство юни 21, 2013

  Публикувано в Указания.

 7. Примерен констативен протокол за контрол в ДГ юни 20, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. Правила за безопасност при лов юни 19, 2013

  Публикувано в Указания.

 9. ДОГОВОР ЗА СТИПЕНДИЯ юни 17, 2013

  Публикувано в Договори.

 10. ТРУДОВ ДОГОВОР бланка юни 15, 2013

  Публикувано в Договори.

 11. Указания за кандидатстващи след VII клас юни 14, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „МУЗИКА“ юни 14, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 13. Декларации от родители при записване дете в първи клас юни 13, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Заявление за завръщане юни 12, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 15. Освобождаване от здравноосигурителни вноски в България на българите в чужбина юни 11, 2013

  Публикувано в Декларации, Молби и заявления, Указания.

 16. Заявление за неплатен отпуск юни 10, 2013

  Публикувано в Молби и заявления.

 17. Заявление за кандидатстване след VII клас юни 8, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 18. График на дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас за 2019/20 г. юни 8, 2013

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

 19. НАРЕДБА No11 ОТ 28 МАРТ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА юни 7, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 20. Образец на заповед за сумирано отчитане (изчисляване) на работното време юни 7, 2013

  Публикувано в Без категория и заповеди, Бланки, Заповеди.

 21. З А П О В Е Д за изменение на трудово правоотношение юни 6, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 22. Заповед за отпуск юни 5, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 23. Заповед прекратяване трудов договор юни 4, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 24. Декларация за първа трудова книжка юни 3, 2013

  Публикувано в Декларации.

 25. Заповед за увеличение на трудовото възнаграждение юни 2, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.