Skip to content 1. Работна карта за съгласуване Списък-Образец №1а август 30, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. Работна карта за съгласуване Списък-образец №2 август 29, 2013

  Публикувано в Бланки, Други.

 3. Работна карта за съгласуване Списък обр.1 август 28, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж за 2012 г. август 26, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления.

 5. Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК” август 25, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 6. Заявление за ДТВ от директор на училище август 19, 2013

  Публикувано в Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 7. Необходими документи за парична награда директор училище август 18, 2013

  Публикувано в Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. Декларация от доставчик на социални услуги за деца август 17, 2013

  Публикувано в Декларации.

 9. Критерии за оценяване входно ниво в първа група август 16, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. Допълнително обучение за възстановяване на контролни точки август 15, 2013

  Публикувано в Указания.

 11. Заповед за дисциплинарно уволнение август 14, 2013

  Публикувано в Бланки, Заповеди.

 12. Доклад за промяна списък-образец №1 август 13, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Доклад промяна списък-образец №1 август 12, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Доклад за промяна списък-образец №1 август 11, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 15. ДОКЛАД ЗА ПРОМЯНА СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ №1 август 10, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 16. ДОКЛАД ЗА ПРОМЯНА НА СПИСЪК -ОБРАЗЕЦ №1 август 9, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 17. Помощен персонал в библиотеки август 8, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 18. Анализатори по управление и организация август 7, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 19. Други преподаватели август 6, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи август 5, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 21. Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях август 2, 2013

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 22. Декларация от собственик за изплащане на бели петна август 1, 2013

  Публикувано в Декларации.