Skip to content 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Проект “Първа работа” септември 27, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 2. И Н Ф О Р М А Ц И Я за безвъзмездна финансова помощ „Първа работа” септември 26, 2013

  Публикувано в Указания.

 3. ДЕКЛАРАЦИЯ при кандидатстване стаж в администрацията за младежи до 29 години септември 25, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 4. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в Проект „Старт в администрацията” септември 24, 2013

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 5. КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ септември 23, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Д О К Л А Д ЗА ПРОВЕДЕНО НАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ септември 22, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 7. Д О К Л А Д ЗА НАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ септември 21, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 8. ДОКЛАД ЗА ВХОДЯЩО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ септември 20, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 9. ДОКЛАД ЗА ВХОДЯЩО ЛОГОПЕДИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ септември 19, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 10. НАРЕДБА за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години септември 18, 2013

  Публикувано в Наредби и постановления.

 11. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА септември 6, 2013

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ септември 3, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Декларация за работното време на директор на училище септември 2, 2013

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Учебна програма ЗИП септември 1, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.