Skip to content 1. ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДЕТЕ В ЦРДУ ноември 29, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 2. ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕПИОВДУСОП ноември 25, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 3. Р Е З У Л Т А Т И ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА ноември 23, 2013

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 4. Изплащане на пенсия на друг адрес ноември 18, 2013

  Публикувано в Указания.

 5. Пенсиониране през 2014 година ноември 16, 2013

  Публикувано в Указания.

 6. Учебни програми по БДП V-VIII клас ноември 15, 2013

  Публикувано в Указания.

 7. Учебни програми по БДП I-IV клас ноември 14, 2013

  Публикувано в Указания.

 8. Учебна програма по БДП в Детска градина ноември 13, 2013

  Публикувано в Указания.

 9. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Физическа култура и спорт ноември 12, 2013

  Публикувано в Указания.

 10. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Бит и технологии ноември 11, 2013

  Публикувано в Указания.

 11. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Изкуства ноември 10, 2013

  Публикувано в Указания.

 12. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Природни науки и екология ноември 9, 2013

  Публикувано в Указания.

 13. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Математика, информатика и информационни технологии ноември 8, 2013

  Публикувано в Указания.

 14. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Чужди езици ноември 7, 2013

  Публикувано в Указания.

 15. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ Български език и литература ноември 6, 2013

  Публикувано в Указания.