Skip to content 1. КОМИСИОНЕН ДОГОВОР септември 29, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 2. ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ септември 28, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 3. Търговски представител септември 27, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Закони и правилници.

 4. Търговски посредник септември 26, 2014

  Публикувано в Длъжностни характеристики, Закони и правилници.

 5. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ септември 18, 2014

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници, Молби и заявления, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 6. НАРЕДБА № 3 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНАТА ТРЕНИРОВЪЧНА И СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ септември 18, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ септември 17, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 8. Наредба №1 от 23 май 2014г. за транспортните разходи на педагогическия персонал септември 17, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 9. НАРЕДБА ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В НАРОДНАТА ПРОСВЕТА септември 16, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 10. Заявление-декларация за ученическа стипендия септември 16, 2014

  Публикувано в Декларации, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

 11. Едноличен търговец септември 16, 2014

  Публикувано в Закони и правилници.

 12. Прекратяване и ликвидация на дружество септември 15, 2014

  Публикувано в Бланки, Закони и правилници.

 13. УКАЗАНИЯ И РАБОТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС ПО ФВС септември 6, 2014

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Заявление за кандидатстване „Старт на кариерата“ септември 3, 2014

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 15. ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в областните и общински администрации, по Програма “Старт на кариерата” септември 2, 2014

  Публикувано в Указания.

 16. ПРОЦЕДУРА – 2014 г. за кандидатстване за работните места в централните ведомства по Програма “Старт на кариерата” септември 2, 2014

  Публикувано в Указания.

 17. КРИТЕРИИ за подбор на кандидати по Програма „Старт на кариерата” през 2014 г. септември 1, 2014

  Публикувано в Указания.