Skip to content 1. МЕДИЦИНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА на кандидат-потребителя за ползване на социални услуги октомври 28, 2014

  Публикувано в Бланки.

 2. МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ октомври 27, 2014

  Публикувано в Бланки, Декларации.

 3. Декларация при кандидатстване в старчески дом октомври 26, 2014

  Публикувано в Декларации.

 4. Молба за настаняване в дом октомври 25, 2014

  Публикувано в Молби и заявления.

 5. Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит октомври 22, 2014

  Публикувано в Наредби и постановления, Указания.

 6. Заплати на директори на училища 2014г. октомври 17, 2014

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 7. Карта за психологическа оценка на дете октомври 16, 2014

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 8. Карта за психологическа оценка на детето октомври 15, 2014

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 9. Карта за психологическа оценка на детето октомври 14, 2014

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 ОТ 13 МАЙ 2014 Г. ЗА КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ октомври 13, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Постановления.

 11. Справка за неизвинени отсъствия октомври 12, 2014

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

 12. Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП октомври 11, 2014

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 13. Карта за психологическа оценка на детето /ученика със СОП октомври 10, 2014

  Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 14. Ликвидация на търговско дружество октомври 9, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 15. Преобразуване на търговско дружество октомври 8, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 16. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА октомври 6, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 17. ДОГОВОР ЗА ЗАСТРАХОВКА октомври 5, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 18. ДОГОВОР ЗА ЛИЗИНГ октомври 4, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 19. СПЕДИЦИОНЕН ДОГОВОР октомври 3, 2014

  Публикувано в Договори, Закони и правилници.

 20. Сключване на търговска сделка октомври 2, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 21. Търговски обезпечения октомври 1, 2014

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.