Skip to content 1. Презгранични преводи в чуждестранна валута януари 28, 2016

  Публикувано в Декларации, Наредби и постановления.

 2. 2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд януари 24, 2016

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. Заявление за Освобождаване от Здравни Вноски януари 22, 2016

  Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

 4. Как да Подадем Жалба до НОИ януари 20, 2016

  Публикувано в Указания.

 5. Наредба №5 от 30.11.2015 г. за Общообразователната Подготовка януари 18, 2016

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 6. Наредба за Учебния План януари 17, 2016

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 7. Закон за Предучилищното и Училищно Образование януари 16, 2016

  Публикувано в Закони, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 8. ПЕНСИОНИРАНЕ ПЪРВА и ВТОРА КАТЕГОРИЯ 2019 година януари 13, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 9. Издаване на Нова Здравно-осигурителна Книжка януари 12, 2016

  Публикувано в Указания.

 10. Пенсиониране при Първа и Втора Категория Труд януари 11, 2016

  Публикувано в Закони и правилници.

 11. Пенсиониране на Учителите през 2022 година януари 8, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Указания.

 12. Бланки на Справки от Детската Градина за Детски Надбавки януари 6, 2016

  Публикувано в Бланки, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието.

 13. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ ОСИГУРИТЕЛЯ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ януари 5, 2016

  Публикувано в Бланки.

 14. Справка за Неизвинените Отсъствия на Ученик януари 4, 2016

  Публикувано в Бланки, Нормативни документи в образованието.

 15. Ново за Детските Надбавки за 2016 година януари 3, 2016

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.