Skip to content 1. Наредба за транспортните разходи на учителите януари 30, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 2. НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците януари 21, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 3. Информация за Изготвяне на Проект за Иновативно Училище януари 20, 2017

  Публикувано в Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 4. НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ януари 11, 2017

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 5. Декларация за информирано съгласие за публикуване резултатите от олимпиада януари 9, 2017

  Публикувано в Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Данъчни промени за 2017година януари 8, 2017

  Публикувано в Указания.

 7. Промени в осигурителните вноски януари 7, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 8. Какви Парични Обезщетения се Изплащат на осигурените лица? януари 5, 2017

  Публикувано в Закони и правилници, Наредби и постановления, Указания.

 9. Пенсиониране през 2017 година януари 1, 2017

  Публикувано в Указания.