Skip to content 1. Паричните средства за физическо възпитание и спорт 2020 г. февруари 29, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Правилници за устройството и дейността извънучилищни звена февруари 25, 2020

  Публикувано в Други, Закони и правилници, Нормативни документи в образованието, Правилници.

 3. Правилник Възпитателни училища – интернати февруари 25, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Указания за попълване на заявление за командировка февруари 20, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 5. Указания за попълване на заявление за ползване на платен/ неплатен служебен отпуск февруари 19, 2020

  Публикувано в Указания.

 6. Наредба за административното обслужване февруари 19, 2020

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления.

 7. Нормативи за издръжка на обучението за един студент февруари 7, 2020

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.