Skip to content 1. Указанията за прилагане на противоепидемични мерки в спортни обекти май 30, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 2. Указания за организиране и провеждане на присъствено обучение май 29, 2020

  Публикувано в Други, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС, Указания.

 3. УКАЗАНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА В ПАНДЕМИЯ май 27, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Заповед № РД-01-277 от 26.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки до 14 юни 2020 г. май 27, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 5. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ май 22, 2020

  Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Мерки на социалното министерство след извънредното положение май 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 7. Помощ за семейства с деца май 22, 2020

  Публикувано в Указания.

 8. Модул „Културните институции като образователна среда“ май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 9. Национална програма „Успяваме заедно” май 21, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 10. МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА май 21, 2020

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 11. Заповеди на министъра на здравеопазването май 20, 2020

  Публикувано в Заповеди, Указания.

 12. Модул „Библиотеките като образователна среда“ май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот май 18, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Заповед за ПИС и инструктажи за ДЗИ май 16, 2020

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 15. НАЦИОНАЛНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ май 15, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 16. З А П О В Е Д за противоепидемични мерки на територията на България май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 17. З А П О В Е Д за обявяване на извънредна епидемична обстановка май 14, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 18. Наредба за изменение и допълнение на Наредба No11 от 2016г. за оценяване на резултатите май 13, 2020

  Публикувано в Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 19. Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 20. Национални програми 2020 май 13, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 21. Заповеди на министъра относно ДЗИ и НВО май 13, 2020

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН.

 22. Разрешават колективните спортове на открито за аматьори май 12, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 23. АНЕКС КЪМ КТД ЗА СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО май 11, 2020

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 24. Заповед за културни събития и посещения май 11, 2020

  Публикувано в Заповеди.

 25. Стъпки за подаване на заявление за отпускане на обезщетение за безработица по електронен път май 8, 2020

  Публикувано в Указания.