Skip to content 1. Изменение и допълнение на Наредба №10 за организация на дейностите август 26, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 2. Изменение и допълнение на наредба №4 за учебния план август 26, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 3. Наредба за изменение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания август 26, 2022

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

 4. Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда август 24, 2022

  Публикувано в Закони, Закони и правилници.

 5. Компенсиране разходите за частна градина август 16, 2022

  Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

 6. Възстановяване средства за допълнително обучение по български език като чужд август 2, 2022

  Публикувано в Други, Указания.