Skip to contentPosts by: администратор

 1. Такси за кандидатстване и обучение във ВУЗ 2022/23 година май 16, 2022

  Публикувано в Други, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 2. Образование за утрешния ден май 10, 2022

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 3. Изменение на Правилата за информационна сигурност май 10, 2022

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 4. Правила и критерии за работа на инвестиционната програма на МОН април 27, 2022

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

 5. По-високи учителски заплати от 1 април 2022 година април 4, 2022

  Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

 6. Мерки за подкрепа след края на извънредната епидемична обстановка март 31, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди, Мерки против covid-19.

 7. Нова наредба за прием в първи клас в София март 15, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 8. Ако сте приели в хотел или частното си жилище бежанец от Украйна март 9, 2022

  Публикувано в Мерки против covid-19, Указания.

 9. Мерки в училищата януари 14, 2022

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 10. Заповед за намаляване срока на карантиниране януари 12, 2022

  Публикувано в Заповеди, Мерки против covid-19.

 11. Данъчно облекчение за ремонт на недвижим жилищен имот януари 7, 2022

  Публикувано в Декларации, Закони и правилници.

 12. ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА МОГАТ ОТНОВО ДА КАНДИДАТСТВАТ В ИНИЦИАТИВАТА „ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТИ“ декември 15, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 13. Как ще се образува бала за прием във ВУЗ за 2022/2023 година декември 10, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

 14. Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляк о“ декември 10, 2021

  Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието.

 15. Присъствено обучение декември 10, 2021

  Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 16. Списък на българските неделни училища в чужбина декември 9, 2021

  Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, ПМС.

 17. Изменение наредба за изпитите за професионална квалификация декември 7, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 18. БЕЗ ТЕСТОВЕ В ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЧАСОВЕ И ИЗПИТИ В УЧИЛИЩЕ декември 1, 2021

  Публикувано в Други, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 19. Данъчни облекчения за деца за 2021 г. ноември 30, 2021

  Публикувано в Бланки, Декларации, Указания.

 20. УЧЕНИЦИТЕ СЪС ЗЕЛЕН СЕРТИФИКАТ СЕ ВРЪЩАТ В КЛАС БЕЗ ТЕСТВАНЕ ноември 24, 2021

  Публикувано в Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието, Указания.

 21. Проект „Ученически практики — 2” ноември 23, 2021

  Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

 22. Правила за планиране прием в VIII и XI клас за учебната 2022/23 година ноември 18, 2021

  Публикувано в Нормативни документи в образованието.

 23. Анекс към колективен договор в образованието ноември 11, 2021

  Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 24. Заповед № РД09-4201/05.11.2021 г. на министъра на образованието и науката ноември 8, 2021

  Публикувано в Декларации, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

 25. Проект за късометражен студентски филм октомври 21, 2021

  Публикувано в Без категория и заповеди, Други.