Skip to contentИнструктаж на ученика и квестора НВО IV клас

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-93/16.03.2021 г., след извършена от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование апробация на нови елементи в НВО за IV клас и резултатите от нея, със заповед № РД 09-588/11.03.2021 г. на министъра на образованието и науката са изменени инструктажите за ученика и за квестора, утвърдени със заповед № РД 09-3567/17.12.2020 г. на министъра на образованието и науката. Промяната е свързана с предварително вписване от училището на входящия номер и името на ученика, а не от самия ученик, както и с начина на отбелязване на отговорите в кръгчетата за въпросите с избираем отговор.

Приложения:

 1. Инструктаж за ученика за НВО в края на IV клас.
 2. Инструктаж за квестора за НВО в края на IV клас.

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


НАП пуска попълнени данъчни декларации за физически лица

НАП пуска попълнени данъчни декларации за физически лица на 16 март

Oт 16 мapт 2021 г. пpиxoднaтa aгeнция пycĸa eлeĸтpoннaтa ycлyгa зa пpeдвapитeлнo пoпълнeни дaнъчни дeĸлapaции зa oблaгaнe дoxoдитe нa физичecĸитe лицa в Πopтaлa зa e-ycлyги.

В предварително попълнените данъчни декларации се включват доходите по трудов договор, хонорари и граждански договори, доходите от наем при отдаване на имот на юридически лица и земеделски субсидии.

За първи път ще бъдат включени още данни за получени суми продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца.

B декларацията  гpaждaнитe щe мoгaт дa видят и дaннитe, пoлyчeни в Haциoнaлнaтa aгeнция зa пpиxoдитe oт пpoдaжби в интepнeт c нaлoжeн плaтeж пpeз 2020 г. Ще се  пpeцени дaли пocoчeнитe cyми oт oнлaйн тъpгoвия ca oт пpoдaжби нa лични вeщи или oт пpoдaжбa нa cтoĸи, зaĸyпeни или пpoизвeдeни c цeл пpeпpoдaжбa и ocъщecтвявaнe нa тъpгoвcĸa дeйнocт. B cлyчaй чe ca oт пpoдaжбa нa cтoĸи c цeл тъpгoвия и пeчaлбa, физичecĸитe лицa щe тpябвa дa ги пocoчaт в Πpилoжeниe № 2 oт гoдишнaтa дaнъчнa дeĸлapaция пo чл. 50 oт Зaĸoн зa дaнъцитe въpxy дoxoдитe нa физичecĸитe лицa зa 2020 г., в cpoĸ дo 30 юни 2021 г.

В cлyчaитe, в ĸoитo физичecĸoтo лицe пoлyчaвa дoxoди oт дpyгa cтoпaнcĸa дeйнocт в ĸaчecтвoтo cи нa зeмeдeлcĸи cтoпaнин, cвoбoднa пpoфecия или зaнaятчийcĸa дeйнocт чpeз пpoдaжби в интepнeт c нaлoжeн плaтeж, пoлyчeнитe cyми ce дeĸлapиpaт в Πpилoжeниe № 3.

Πpи пpoдaжбa нa пpoизвeдeния нa изĸycтвoтo, пpeдмeти зa ĸoлeĸции и aнтиĸвapни пpeдмeти, ĸoятo нe e cвъpзaнa c извъpшвaнa oт физичecĸoтo лицe cтoпaнcĸa дeйнocт, дoxoдитe ce дeĸлapиpaт в Πpилoжeниe № 5.

Предварително попълнените данни могат да бъдат редактирани или премахвани, като достъпът до услугата става или с безплатния персонален идентификационен код на приходната агенция или с електронен подпис.

Заради Великденските празници крайният срок за подаване на данъчните декларации тази година е 5-и май. 2021 г.

Електронни услуги на НАП-Електронни услуги на НАП

Публикувано в Декларации, Указания.

Етикети , , .


Национални програми 2021

Национални програми за развитие на образованието, одобрени с   Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет (публ. 10.03.2021 г.)

Модулът „Културните институции като образователна среда“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование и първи гимназиален етап на средното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се подават в РУО – София-град чрез Системата за сигурно електронно връчване в срок до един месец от датата на публикуване на програмата на интернет страницата на Министерството на образованието и науката – до 16.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален, за прогимназиален или за първи гимназиален етап. Максималният размер на един училищен проект е 2500 лв.

Модулът „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ от НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ е насочен към държавни и общински български училища, които през учебната 2021/2022 година провеждат обучение на ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование.

Документите за кандидатстване по модула, свалени от официалната страница на МОН, се изпращат на хартиен носител в МОН, дирекция „Приобщаващо образование“ – до 05.04.2021 г. включително.

Необходими документи:

 1. Придружително писмо от директора на училището.
 2. Формуляр за кандидатстване (по образец на МОН), с приложения.
 3. Решение на педагогическия съвет за кандидатстване на училището по модула на Националната програма.
 4. Декларация (по образец).

Всяко училище може да кандидатства само с един проект по модула – за начален или за прогимназиален етап.

Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

На официалната страница на МОН, в рубрика „Програми и проекти“, ще намерите видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“.

В срок до 15.04.2021 г. следва да попълните и изпратите в РУО –……….  формуляр за кандидатстване и декларация за съгласие за съфинансиране по образец, които могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН. Предвид епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, документите може да се сканират и изпратят на  имейл.

За допълнителна информация и пояснения можете да се обръщате към Дарина Савова – главен експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 674, email: [email protected] и Сашка Владимирова – старши експерт в дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел. 02 9217 652, email: [email protected]

Целта на програмата е осигуряване на цялостно развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със семейната общност, както и с други институции. Бенефициенти по програмата могат да бъдат държавни и общински детски градини.

В срок до 05.06.2021 г., детските градини, които желаят да кандидатстват, следва да подготвят проектно предложение съгласно формуляра за участие и да го изпратят за оценяване в РУО – …………. на хартиен носител или в електронен вид /ако документите са подписани с електронен подпис/ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Приложение:

 1. Национална програма „Успяваме заедно“.
 2. Формуляр за кандидатстване по Модул 1 „Хубаво е в детската градина“.
 3. Формуляр за кандидатстване по Модул 2 „Иновативна детска градина“.

ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 г.

От 20.04.2021 г. (вторник) стартира кандидатстването по НП ИКТ 2021 г. чрез онлайн платформата - https://np.mon.bg/.

Училищата могат да кандидатстват за хардуерно оборудване в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.

Детските градини могат да кандидатстват за мултимедийно оборудване и хардуер в периода от 20.04.2021 до 28.04.2021 г. включително.

Общините кандидатстват за средства за електронни дневници за всички детски градини на територията на съответната община, включително и тези на делегиран бюджет, в периода от 22.04.2021 до 07.05.2021 г. включително.

Обръщаме внимание, че със заявяването на средства за електронен дневник по НП ИКТ за 2021 г. училищата, ЦПЛР, ЦСОП и общините се задължават да закупят права за електронен дневник, който да отговаря на минималните изисквания за функционалност - Приложение 1.а/б – Задължителни изисквания към електронните дневници.

разработва се онлайн платформа за кандидатстване по национални програми за развитие на образованието (Платформата). Държавните и общинските детски градини и училища ще могат да въвеждат необходимата информация за планираните средства по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Дейност 1. „Подпомагане на екипите за обхват“ от Модул 1. „Екипи за обхват“ за 2021 година за членовете на екипите от съответната институция в Платформата в периода от 20.04.2021 г. до 26.04.2021 г. включително.

Допълнителна информация за реализиране на дейностите по НП “ Иновации в действие“-2020г., касаеща корекция на дати за мобилности и форуми

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-13/14.04.2021 г., е необходимо при реализиране на дейностите по НП“ Иновации в действие“ – 2020 да ги синхронизирате със заповедите, касаещи противоепидемичните мерки (заповед № РД 01-220/08.04.2021 на министъра на здравеопазването и заповед № РД 09-856/09.04.2021 на министъра на образованието и науката), а именно:

1 .Планираните дейности изцяло се съобразяват със заповедите. Не са допустими дейности изцяло проведени онлайн.

2. Мобилности. Организацията и провеждането на дейностите изцяло се съобразяват със заповедите.

2.1.Планираните дати за мобилности в този период могат да се анексират след предварително уточняване с екипите от избраните училища. За тази цел, иновативното училище, което е домакин на мобилността е нужно да попълни новите дати за мобилност в електронната платформа https://ischools.mon.bg, секция анекси към договора. В 3.1. Корекция на период за посещение се посочват новите дати. Не е необходимо да се подписват нови анекси. Допуска се промяна на участващите ученици по класове, а също така и корекция на броя им при необходимост, като се запазва общият брой за учители и ученици от 8. В Раздел III Коментар към анекса. При необходимост се посочват други възникнали промени.

Предстоящите мобилности се осъществяват при строго спазване и гарантиране от директорите на противоепидемичните мерки в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 и техните изменения и допълнения.

Не се допускат мобилности без ученици, освен ако иновацията не е в областта на нов или усъвършенстван начин на управление на училището Допустимо е да се редуцира или промени техният брой за сметка на учители.

2.2. Допустимо е хибридно съчетаване на мобилностите, като едно от трите участващи в мобилността училища се включва онлайн, а не на място, или част от участниците от трите училища са на място, а останалите онлайн, с оглед изпълнение и спазване на изискванията за използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най- малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всеки участник.

3. Форуми

3.1. Планираните дати за провеждане на форуми, при необходимост и след съгласуване с РУО могат да бъдат променяни с оглед на епидемичната обстановка от училището-домакин, като промяната се отрази в електронната платформа https://ischools.mon.bg., секция анекси към договора в Раздел III Коментар към анекса.

3.2. Не е допустимо провеждане на форуми изцяло онлайн.

Допустимо е провеждането им в хибридна форма като се съчетава присъствено и онлайн участие, при спазване на изискванията за използването на не повече от 30% от капацитета на помещението , в което се провеждат, при спазване на физическата дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице от всеки участник. Преките участници и презентатори присъстват на място, а част от наблюдателите – онлайн. Организаторите на форума, след приключването му, следва да изготвят архив с представените материали и презентации.

4. Съгласно националната програма отчитането на разходите следва да се извърши до 31.08.2021 г., като дейностите следва да бъдат извършени до 31.07.2021 г., т.е. сега се извършват дейности, а не отчитане. Ето защо, подменюто „Разходи за училищата“ ще бъде отворено на по-късен етап.

Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията по модул I „Създаване на достъпна архитектурна среда“ могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерството на образованието и науката, в секция „Програми и проекти“.

Директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, следва да имат предвид, че съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, до обществените сгради – държавна или общинска собственост трябва да осигурят свободен достъп за хората с увреждания, независимо от това дали в училището се обучават деца с физически увреждания или не.

Държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН попълват онлайн формата за кандидатстване на интернет адрес: https://np.mon.bg, в срок до 25.04.2021 г. След тази дата системата няма да допуска подаване на нови предложения.

За допълнителна информация и пояснения директорите на държавните училища и центровете за специална образователна подкрепа, финансирани чрез бюджета на МОН, могат да се обръщат към: Константин Бояджиев, старши експерт в дирекция “Държавна собственост и обществени поръчки“ (ДСОП), тел. 02/ 9217 550, e-mail: k.boyadzhiev @mon.bg и Дарина Савова, главен експерт в дирекция ДСОП, тел. 02/ 9217 674, e-mail: [email protected]

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , .


Подкрепа за приобщаващо образование

Информация за проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“, ОП НОИР 2014-2020

Във връзка с предстоящата верификация на Осмия междинен отчет за изпълнението на проект BG05M20P001 -2.011-0001 „Подкрепа за успех“ от Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ,  от предходни проверки са получени бележки за неточности и констатирани повтарящи се грешки на училищата, свързани с попълването на индивидуалните карти на учениците, включени в групите за допълнително обучение по проекта.

Установени са противоречия между отбелязвания в индивидуалната карта статус „няма риск от отпадане“ съгласно Инструмент № 15 и останалата информация от картата, която не доказва, че съответните ученици са част от целевата група на проекта, т.е. с идентифициран риск от отпадане от образователната система.

В срок до 18.03.2021 г. да се извършат  проверки и  да се направят корекции в попълнената информация, както следва:

 1. Да се попълни липсваща информация в картите, свързана с липса на мнение на родител, непопълнени идентифицирани конкретни затруднения по учебен предмет и пр.
 2. Да се отбележи коректно информацията в картите, свързана с пропуските в знанията на учениците по т. 1 и т. 3 и с рисковия му потенциал по т. 4 от нея, така че като цяло да показва, че ученикът е в риск от отпадане.
 3. Попълваната информация в картите да съответства на въведената информация в електронната платформа (например различия в посочения брой часове, определени за допълнително обучение на ученика).
 4. В случай че информацията в картите по т. 1 и т. 3 показва наличие на системни пропуски в овладяването на учебното съдържание, а в т. 4 е отбелязано, че няма риск от отпадане, в индивидуалното портфолио следва да бъдат налични доказателства за съответните пропуски, които при поискване на УО да се приложат и в информационната система на проекта. Необходимо е във всяка индивидуална карта да бъде вписано изрично пояснение, че съответният ученик е в риск от отпадане и затова има нужда от допълнително обучение по проекта.
 1. В случай че при проверката се констатира наличие на неактуализирани индивидуални карти, в които е посочено, че „Няма риск от отпадане“, е необходимо да се предостави доказателство за попълваната информация за установен риск в т. 3, с което ще се гарантира, че всеки ученик, включен в група за допълнително обучение по проекта, е в риск от отпадане от образователната система.
 2. В групите за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ следва да се включват ученици с идентифицирани сходни индивидуални пропуски и затруднения, за които, в резултат от прилагането на тестовете по проекта, е определена еднаква продължителност на допълнителното обучение по съответния учебен предмет.

Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложенията към нея, както и информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Приложение:

 1. Писмо на МОН, с вх. № РУО 1- 6937/01.03.2021 г.;
 2. Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и науката с приложение 1 и приложение 2 към нея;
 3. Информация за проект „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Национални изпитни програми за степен на професионална квалификация

 1. Национални изпитни програми за провеждане на държавен изпит за придобиване на съответната степен на професионална квалификация, утвърдени със заповед на министъра през 2021 г.
 2. Националните изпитни програми са разработена във връзка с чл. 36 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1/19.02.2020 г. на МОН за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация.
 3. Всяка националната изпитна програма включва:
 • за частта по теория на професията – осемнадесет изпитни теми с кратко описание на учебното съдържание по всяка тема и указание за разработване на писмен тест по всяка изпитна тема;
 • за частта по практика на професията – указание за съдържанието на индивидуалните задания;
 • критерии за оценяване на резултатите от обучението;
 • система за оценяване;
 • препоръчителна литература.
 • Приложения (примерен изпитен билет, примерно индивидуално задание, примерно указание за разработване на писмен тест).

Държавният изпит – част по теория на професията, се провежда като писмен изпит по една и съща изпитна тема за учениците и/или за обучаваните за дадено училище или обучаваща институция.

Държавният изпит – част по теория на професията, се провежда като писмен изпит по една и съща изпитна тема за учениците и/или за обучаваните за дадено училище или обучаваща институция.

Учениците от XI клас имат възможност, след завършен успешно XI клас, за придобиване на съответната степен на професионална квалификация, в съответствие с точка „Завършване и удостоверяване на професионалното образование“ от утвърдения със заповед на министъра на образованието и науката типов учебен план по специалността, по която се обучават.

Национални изпитни програми във връзка със ЗПУО

2150401 Дърворезбарство от професия код 215040 „Дърворезбар“ (публ. 28.01.2021 г.)

3410201 Продавач-консултант от професия код 341020 „Продавач-консултант“ (публ. 18.01.2021 г.)

3420201 Маркетингови проучвания от професия код 342020 „Сътрудник в маркетингови дейности“ (публ. 18.01.2021 г.)

3440202 Митническо и данъчно обслужване от професия код 344020 „Данъчен и митнически посредник“ (публ. 18.01.2021 г.)

3430201 Финансова отчетност от професия код 343020 „Финансов отчетник“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450401 Бизнес-услуги от професия код 345040 „Сътрудник в бизнес-услуги“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450501 Малък и среден бизнес от професия код 345050 „Сътрудник в малък и среден бизнес“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450601 Касиер от професия код 345060 „Касиер“ (публ. 18.01.2021 г.)

3450801 Снабдител (публ. 01.06.2020 г.)

3450701 Калкулант от професия код 345070 (публ. 18.01.2021 г.)

3460201 Административно обслужване по професия код 346020 „Офис-секретар” (публ. 18.01.2021 г.)

3460301 Деловодство и архив (публ. 01.06.2020 г.)

4810101 Програмно осигуряване от професия код 481010 „Програмист“ (публ. 01.03.2021 г.)

4820201 Икономическо информационно осигуряване от професия 482020 „Оператор информационно осигуряване“ (публ. 18.01.2021 г.)

4820301 Текстообработка (публ. 01.06.2020 г.)

5210303 Машини и съоръжения за заваряване от професия код 521030 „Машинен оператор“ (публ. 15.02.2021 г.)

5210417 Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството от професия код 521040 „Машинен монтьор” (публ. 15.02.2021 г.)

5210802 Металургия на цветните метали от професия код 521080 „Оператор в металургията“ (публ. 15.02.2021 г.)

5210901 Заваряване от професия код 521090 „Заварчик“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211001 Стругарство от професия код 521100 „Стругар“ (публ. 01.06.2020 г.)

5211101 Шлосерство от професия код 521110 „Шлосер“ (публ. 01.06.2020 г.)

Специалности от професия код 522020 „Електромонтьор“:

5220201  Електрически машини и апарати от професия код 522020 „Електромонтьор“ (публ. 13.01.2021 г.)

5220204 Електрообзавеждане на производството (публ. 13.01.2021 г.)

5220205 Електрообзавеждане на кораби (публ. 13.01.2021 г.)

5220207 Електрообзавеждане на транспортна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт (публ. 13.01.2021 г.)

5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220210 Електрически инсталации (публ. 13.01.2021 г.)

5220211 Електродомакинска техника (публ. 13.01.2021 г.)

5220212 Електроенергетика (публ. 13.01.2021 г.)

Специалности от професия код 522040 „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“:

5220401 Топлоенергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220402 Ядрена енергетика (публ. 14.01.2021 г.)

5220406 Газова техника (публ. 14.01.2021 г.)

5220408 Възобновяеми енергийни източници (публ. 14.01.2021 г.)

5220409 Топлoтехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна (публ. 14.01.2021 г.)

Специалности от професия код 523020 „Монтьор по комуникационни системи“

5230201 Радио- и телевизионна техника (публ. 02.02.2021 г.)

5230202 Телекомуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)

5230204 Кинотехника, аудио- и видеосистеми (публ. 02.02.2021 г.)

5230205 Оптически комуникационни системи (публ. 02.02.2021 г.)


5230401 Промишлена електроника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230402 Микропроцесорна техника от професия код 523040 „Монтьор на електронна техника“ (публ. 13.01.2021 г.)


5230801 Автоматизирани системи от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“ (публ. 13.01.2021 г.)

5230802 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура“ от професия код 523080 „Монтьор по автоматизация“  (публ. 13.01.2021 г.)


Специалности от професия код 523060 „Монтьор на компютърни системи“

5230601 Компютърна техника и технологии (публ. 02.02.2021 г.)

5230602 Компютърни мрежи (публ. 02.02.2021 г.)


5250201 Автотранспортна техника от професия код 525020 „Монтьор на транспортна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)

5250801 Локомотиви и вагони от професия код 525080 „Монтьор на железопътна техника“ (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 525110 „Корабен монтьор“

5251101 Корабни машини и механизми (публ. 01.02.2021 г.)

5251102 Корабни тръбни системи (публ. 01.02.2021 г.)

5251103 Ремонт на кораби (публ. 01.02.2021 г.)


5251201 Автобояджийство (публ. 21.05.2020 г.)

5251202 Автотенекеджийство (публ. 21.05.2020 г.)

Специалности от професия код 541020 „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“

5410202 Производство и преработка на мляко и млечни продукти (публ. 01.02.2021 г.)

5410203 Производство на месо, месни продукти и риба (публ. 01.02.2021 г.)

5410205 Производство на алкохолни и безалкохолни напитки (публ. 01.02.2021 г.)

5410206 Производство на захар и захарни изделия (публ. 01.02.2021 г.)


Специалности от професия код 541030 „Хлебар-сладкар“ от професионално направление код 541 „Хранителни технологии“

5410301 Производство на хляб и хлебни изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410302 Производство на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410303 Декорация на сладкарски изделия (публ. 01.02.2021 г.)

5410501 Хранително-вкусова промишленост от професия код 541050 „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ (публ. 01.06.2020 г.)

Специалности от професия код 542030 „Оператор в текстилно производство“

5420301 Предачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420302 Тъкачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420303 Плетачно производство (публ. 15.02.2021 г.)

5420304 Апретурно и багрилно производство (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542050 „Оператор в производството на облекло“

5420501 Производство на облекло от текстил (публ. 15.02.2021 г.)

5420502 Производство на облекло от кожи (публ. 15.02.2021 г.)


Специалности от професия код 542070 „Оператор в производство на обувни и коженогалантерийни изделия“

5420701 Производство на обувни изделия (публ. 15.02.2021 г.)

5420702 Производство на коженогалантерийни изделия (публ. 15.02.2021 г.)


5420801 Текстилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420803 Апретурно и багрилно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5420901 Производство на облекло (публ. 21.05.2020 г.)

5421001 Обувно и коженогалантерийно производство (публ. 21.05.2020 г.)

5421101 Шивачество (публ. 21.05.2020 г.)

5421201 Обущарство (публ. 21.05.2020 г.)

5421501 Бродерия (публ. 21.05.2020 г.)

Специалности от професия код 543020 „Оператор в дървообработването“

5430201 Производство на мебели (публ. 28.01.2021 г.)

5430202 Производство на врати и прозорци (публ. 28.01.2021 г.)

5430203 Производство на тапицирани изделия (публ. 28.01.2021 г.)

5430204 Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби (публ. 28.01.2021 г.)

5430205 Моделчество и дървостругарство (публ. 28.01.2021 г.)

5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство (публ. 28.01.2021 г.)

5430207 Производство на дървесни плочи (публ. 28.01.2021 г.)

5430208 Производство на фурнир и слоиста дървесина (публ. 28.01.2021 г.)

5430209 Производство на дървени детски играчки (публ. 28.01.2021 г.)


5430901 Производство на фасонирани материали (публ. 19.05.2020 г.)

5430902 Производство на тапицирани изделия (публ. 19.05.2020 г.)

5430903 Производство на бъчви (публ. 19.05.2020 г.)

5430905 Производство на врати и прозорци (публ. 19.05.2020 г.)

5430906 Производство на мебели (публ. 19.05.2020 г.)

5440203 Обогатяване на полезни изкопаеми от професия код 544020 „Оператор в минната промишленост“ (публ. 16.02.2021 г.)

Специалности от професия код 582030 „Строител“

5820303 Армировка и бетон (публ. 27.01.2021 г.)

5820306 Вътрешни облицовки и настилки (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582040 „Строител–монтажник“

5820403 Сухо строителство (публ. 27.01.2021 г.)

5820404 Дограма и стъклопоставяне (публ. 27.01.2021 г.)

5820405 Изолации в строителството (публ. 27.01.2021 г.)


Специалности от професия код 582050 „Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи“

5820501 Вътрешни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)

5820502 Външни ВиК мрежи (публ. 27.01.2021 г.)


5820801 Основни и довършителни работи (публ. 21.05.2020 г.)

5820901 Пътища, магистрали и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

5820902 Релсови пътища и съоръжения (публ. 21.05.2020 г.)

Специалности от професия код 621030 „Растениевъд“

6210302 Полевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210303 Зеленчукопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210304 Трайни насаждения (публ. 01.02.2021 г.)

6210305 Селекция и семепроизводство (публ. 29.01.2021 г.)

6210306 Тютюнопроизводство (публ. 01.02.2021 г.)

6210307 Гъбопроизводство и билки, етерични – маслени и медоносни култури (публ. 01.02.2021 г.)

6210308 Растителна защита (публ. 29.01.2021 г.)


Специалности от професия код 621050 „Животновъд“

6210502 Говедовъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210503 Овцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210504 Свиневъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210505 Птицевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210506 Зайцевъдство (публ. 29.01.2021 г.)

6210507 Пчеларство (публ. 29.01.2021 г.)

6210508 Коневъдство и конна езда (публ. 29.01.2021 г.)


6210801 Механизация на селското стопанство от професия код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника” (публ. 29.01.2021 г.)


6210901 Лозаровинарство от професия код 621090 „Лозаровинар“ (публ. 01.02.2021 г.)


6211101 Зеленчукопроизводство (публ. 19.05.2020 г.)

6211102 Трайни насаждения (публ. 19.05.2020 г.)

6211103 Тютюнопроизводство (публ. 21.05.2020 г.)

6211104 Гъбопроизводство, билки, етеричномаслени и медоносни култури (публ. 20.05.2020 г.)


6211201 Говедовъдство и биволовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211202 Овцевъдство и козевъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6211203 Свиневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211204 Птицевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211205 Зайцевъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6211206 Пчеларство (публ. 21.05.2020 г.)

6211207 Бубарство (публ. 21.05.2020 г.)

6211208 Коневъдство (публ. 21.05.2020 г.)

6220301 Озеленяване и цветарство от професия код 622030„Работник в озеленяването  (публ. 19.05.2020 г.)

Специалности от професия код 622020 „Озеленител“

6220201 Цветарство (публ. 28.01.2021 г.)

6220202 Парково строителство и озеленяване (публ. 28.01.2021 г.)

6230301 Механизация на горското стопанство от професия код 623030 „Механизатор на горска техника“ (публ. 28.01.2021 г.)

6230401 Горско стопанство от професия код 623040 „Лесовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230501 Горско и ловно стопанство от професия код 623050 „Дивечовъд“  (публ. 28.01.2021 г.)

6230601 Лесокултурни дейности (публ. 19.05.2020 г.)

6230602 Дърводобив (публ. 19.05.2020 г.)

6230603 Дивечовъдство (публ. 19.05.2020 г.)

6230604 Билкарство (публ. 19.05.2020 г.)

7260101 Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове от професия код 726010  „Изпълнител на термални процедури“ (публ. 01.02.2021 г.)

Специалности от професия код 762040 „Социален асистент“:

7620401 Подпомагане на деца (публ. 18.01.2021 г.)

7620402 Подпомагане на възрастни (публ. 18.01.2021 г.)

8401001 Логистика на товари и услуги от професия код 840100 „Куриер“ (публ. 27.01.2021 г.)

8110103 Организация на дейностите в места за настаняване от професия код 811010 „Хотелиер“ (публ. 01.02.2021 г.)

811030 Камериер (публ. 30.04.2020 г.)

811040 Портиер–пиколо (публ. 19.05.2020 г.)

8110701 Производство на кулинарни изделия и напитки от професия код 811070 „Готвач“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110801 Обслужване на заведения в общественото хранене от професия код 811080 „Сервитьор-барман“ (публ. 01.02.2021 г.)

8110901 Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения (публ. 19.05.2020 г.)

8110902 Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения (публ. 19.05.2020 г.)

8150101 Фризьорство от професия код 815010 „Фризьор“ (публ. 10.02.2021 г.)

8150201 Козметика от професия код 815020 „Козметик“ (публ. 09.02.2021 г.)

8150301 Маникюр, педикюр и нoктопластика от професия код 815030 „Маникюрист-педикюрист“ (публ. 09.02.2021 г.)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .