Skip to contentНационално външно оценяване в IV клас за 2020-2021 година

Четвъртокласниците вече могат да проверят своите резултати от националните външни оценявания на https://zamaturite.bg/ . Достъпът се осъществява с входящ номер и код за достъп от служебната бележка, издадена от училището, в което се обучават.

  • Индивидуалните резултати от изпитите вече са видими ТУК. Всеки родител може да провери постиженията на детето си, като влезе в системата с входящ номер от служебната бележка и ЕГН на ученика.
  • Системата визуализира три полета – реалния брой точки от съответния тест, този резултат като процент от максималния брой точки, както и оценката по шестобалната система.
  • Резултатите, вписани във второто поле, ще бъдат отразени и в удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Отговори от  Национално външно оценяване (НВО) за учениците в IV клас през учебната 2020-2021 година:

Български език и литература, 27 май 2021 г.

Математика, 28 май 2021 г.

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , , , .


Изменение и допълнение на Наредба № 24 за тренировъчната дейност

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)

Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , .


Отговори на тестове матура 2021 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020/21 .

Може да проверите резултатите си:

https://zamaturite.bg/

Отговори на тестове:

Математика, 21 май 2021 г.

Физика и астрономия, 21 май 2021 г.

Химия и опазване на околната среда, 21 май 2021 г.

Биология и здравно образование, 21 май 2021 г.

История и цивилизация, 21 май 2021 г.

География и икономика, 21 май 2021 г..

Цикъл „Философия“, 21 май 2021 г.г.

Английски език, 21 май 2021 г.

Немски език, 21 май 2021 г.

Френски език, 21 май 2021 г.

Испански език, 21 май 2021 г.

Италиански език, 21 май 2021 г.

Руски език, 21 май 2021 г.

Български език и литература, 19 май 2021 г.

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди.

Етикети , , , , .


Мерки за закрила на даровити деца

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 от 9 април 2021 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления.

Етикети , , .


Промяна графика за национални олимпиади и състезания

Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката относно промяна в графика за провеждане на националните олимпиади и състезания през учебната 2020/2021 г.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .